obrazek

Provozní předpis

Řezání

 
Výrobce vyřeže objednané dílce tak, aby tolerance jmenovitých rozměrů odpovídaly výrobní dokumentaci. Kvalita povrchu řezu (drsnost) je dle dohody uvedena v objednávce. U tolerovaných rozměrů a u menší předepsané drsnosti povrchu než Ra 4 um, musí být zadán dostatečný přídavek pro následné dílenské opracování. Velikost přídavků stanoví objednavatel přímo v přiloženém souboru. Zvlášť náročné dílce, u kterých nesmí dojít k poškrábání povrchu, podléhají po dohodě speciální manipulaci (nutno upřesnit v objednávce).
 

Ošetření vyřezaných tvarů

 
Na přání lze díly podléhající korozi ošetřit olejem. Zvlášť označené dílce náchylné na poškození povrchu, (např. plexisklo, leštěné plechy), se prokládají papírem.
 

Balení

 
Díly budou zabaleny v takové míře, aby byly schopné transportu přepravní službou a nedošlo k jejich poškození.
 

Kontrola

 
Vyrobené dílce podléhají průběžné kontrole. Tím by měla být minimalizována možnost vyrobení většího množství zmetků.
 

Zmetkové hlášení

 
Při vyrobení neshodného výrobku, který není možno vyrobit znovu a správně (speciální materiál, drahý materiál) je zákazník informován o vzniklé situaci a hledá se náhradní řešení. O neshodě je sepsán zápis.
 

Přeprava

 
Zabalené díly budou zaslány na doručovací adresu uvedenou při registraci. Doprava a balení jsou účtovány samostatně k ceně výrobků.
 


Převzetí zakázky zákazníkem

 
Firma Plehaso ručí za to, že výrobky odpovídají zadání a jsou vyrobeny z požadovaného materiálu.
Zákazník je povinen zkontrolovat při přejímce u dodavatele služby řezání podle dodacího listu předávané výrobky (druhy, počty kusů). Na pozdější reklamace nemusí být brán ohled.
 

Platební podmínky

 
Zásilka bude zaslána na dobírku a platí se při převzetí.
 

Cena dílu

 
Cena je stanovena ceníkem. Cena uvedená v ceníku je cenou za řezání včetně materiálu a programu pro stroj.

Minimální cena zakázky je 100 Kč vč. DPH. Za menší zakázky bude účtována min. cena zakázky.