obrazek

Jsem tu poprvé

 
Portál iDilna.cz je určen každému, kdo pro svou práci potřebuje ploché výrobky různých tvarů a z různých materiálů, které se nedají běžně koupit a musí být vyrobeny zakázkově. Vyrábíme pouze z nabízených materiálů za podmínek uvedených v všeobecných obchodních a dodacích podmínkách.
 


Co nabízíme

 
iDilna je kooperační nástroj, určený na pomoc všem, kteří potřebují k své práci zakázkově vyrobené díly z různých materiálů. Seznam nabízených materálů naleznete v skladu a ukázky možných výrobků v expedici.
Aby jste byli spokojeni s výsledky naší spolupráce, doporučujeme důkladné seznámení se s příručkou jakosti, kde naleznete informace o technologických možnostech jednotlivých technologií.
 


Jak objednávat
 

 
Před vstupem do prostředí iDílny je nutné se napřed registrovat jako uživatel. Není třeba se bát složitých formulářů, registrace provedete jednoduchým vyplněním emailu, uživatelského jména a hesla.
Po registraci se zobrazí dashboard iDílny, kde je možné si vytvořit jednotlivé objekty - výrobky.

Při tvorbě nového objektu budete postupně vyzván k zadání těchto informací:
  • výkres objektu v DWG/DXF formátu
  • doplňkové dokumentace (výkres ohybů apod.)
  • druh materiálu
  • jakost materiálu
Nejdůležitější je zadání hlavního výkresu. Je nutné, aby se jednalo o DXF nebo DWG soubor. Pokud budou na dílu prováděny i dokončovací operace, další přílohou by měl být PDF nebo JPG soubor s kompletním výkresem, ze kterého je jednoznačně jasné, co a jak se má udělat. Informace nesdělitelné výkresem můžete napsat do poznámky.

Po vytvoření požadovaného objektu/objektů ze všemi parametry je možno takto nachystaný objekt objednat. Po objednání se přesune do košíku, kde je možno volit počet kusů a následně po specifikaci dopravy výrobek objednat

 


Soubor - HLAVNI VYKRES -  s požadovaným dílem musí mít tyto vlastnosti:

 
  • být zadán v měřítku 1:1
  • tvar musí být kompletně v jedné hladině
  • díl bude nakreslen s požadovanými přídavky (např. otvory pro závity, přídavek pro frézování...
  • výkres bude bez zbytečných čar a kót
  • na výkrese NEBUDOU ani kontrolní kóty
 

vzor.PNG  

 

Přípravě zadání věnujte prosím značnou pozornost, protože díl bude vyroben tak, jak je uvedeno v provozním předpisu a samozřejmě tak, jak jej zadáte.