obrazek

Popis programu

SawCAD – online CAD program

 
SawCAD je CAD program vyvinutý pro společnost Plehaso k.s. určený pro 2D kreslení. Jedním z hlavních důvodů, proč byste mohli chtít používat SawCAD, je jeho jednoduchost, uživatelsky příjemné pracovní prostředí a mnoho nástrojů umožňujících například online propočet ceny nakresleného výrobku.
 

Spuštění programu

 
Aplikace SawCAD je naprogramovaná jako online aplikace bez nutnotností jakékoli instalace programu. Pro spuštění je potřeba mít jen ve svém prohlížeči nainstalováno prostředí Java. Prostředí je dostupné například zde .
Po spuštění se otevře hlavní okno programu, které je členěno na další části, jako je nabídka a panel nástrojů, seznam hladin a bloků, stavový a příkazový řádek a panel možností.
 

Pro spuštění aplikace klikněte zdeNabídka a panel nástrojů

 
Mnoho funkcí SawCAD je dostupných z jeho nabídky. Funkce souvisejici s prací ze soubory, tiskem, historií či pohledem na plochu jsou dostupné z hlavní nabídky programu. Aplikace pracuje ze soubory typu dxf.

Pro funkce související s kreslením může využít ostatní položky Entitu v horním menu. Zde je možno vytvářet jakékoli 2D obrazce pomocí spojováním křivek, popisy objektů popřípadě vkládat tematické obrázky. Obrázky mohou složit jako podklad pro vytváření 2D výkresu. Vlastnoti jednotlivých nakraslených entiti je možně měnit a nastavovat v menu Vlastnosti. Zde jsou dostupné funkce podobné jak je známe z běžných CAD aplikací.

Za pomocí funkcí a úchopů můžeme kreslit několik úseček za sebou, úsečky pod úhlem, úsečky navzájem kolmé, úsečky vodorovné nebo svislé, obdélníky, osy úhlů nebo například tečny kružnic nebo oblouků, mnohoúhelníky nebo čáry od ruky. Další často používanou volbou při kreslení bude kreslení oblouků. Oblouky můžete zadávat třemi body. Obdobným způsobem tvoříte i kružnice. Tu můžete zadat středem a bodem, středem a poloměrem nebo jednotlivými body.
 

Měření

 
V rámci funkce měření je možno výrobek opatřit kótami a to jak rovnými tak úhelnými. Kota se určuje pomocí bodového ozačení meřeného prvku. Mezi měřící funkce také patří Výpočet délky čar. Tento údaj je důležitý pro výpočet ceny výrobku, jelikož délka čar koresponduje s délkou nutných provedených řezů.
 

Ukládání a tisk

 
Své práce si můžete uložit pro další zpracování, a to ve formátu DXF. Jedná se o formát, který byl původně vyvinut firmou Autodesk pro program AutoCAD. Dnes je tento formát použitelný pro většinu programů určených pro CAD kreslení, a tak nebudete mít problém s otevřeném své práce i pod jinými CAD programy.
Aplikace také pracuje ze svým formátem výkresu JFD, který je rozšiřený formát DXF o další prvky potřebné k výpočtu ceny výrobku.

Aplikace umožňuje si vytvořený výkres vytisknout na libovolnou lokální tiskárnu. Před samotným tiskem výkresu je možno spustit náhled výkresu a volbu velikosti stránky
 

Pro spuštění aplikace klikněte zde