obrazek

Obchodní informace

Objednávky

 
Pod odkazem Objednávky můžete najít seznam objednávek, které máte uloženy v systému. Každou objednávku specifikují informace jako je její číslo, datum vložení, datum realizace, stav objednávky apod. K zobrazení objednávek je požadováno přihlášení do aplikace idilna.cz
 

Reklamace
 
Popis způsobu uplatnění reklamace na vadně vyrobený či dodaný výrobek.
 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 
Detailní popis podmínek, popisující obchodní proces, dodavatelské a platevbní podmínky. Také je zde uvedena možnost popisu uplatnění reklamace.
 Rychlá nabídka

 
Tato sekce na úvodní stránce Vám umožňuje si vytvořit rychlou kalkulaci požadovaného výrobku. Pro zadání je nutné znát formát a druh materiálu a plošnou velikost výrobku.
Intuitivní formulář Vás provede několika kroky při kterých je nutno zadat požadované parametry tak aby nabídka byla nejrelevatnější.
 


Slevy a přiřážky

 
V obchodním procesu komunikace, mezi zákazníkem a dodavatelem vznikají různé situace využadující odlišnosti od standartních postupů. Popis možných odlišností je uveden v tomto odkazu.